۰۲۱۷۷۴۷۹۹۴۳

نحوه صحیح آب بندی خودرو صفر کیلومتر

نحوه صحیح آب بندی خودرو صفر کیلومتر

نحوه صحیح آب بندی خودرو صفر کیلومتر

نحوه صحیح آب بندی خودرو صفر کیلومتر

برای ١۵٠٠ کیلومتر اول کارکرد اتومبیل،پیشنهادات زیر ارائه میگردد و هدف از این طرح این پیشنهادات عملکرد بهتر اتومبیل و بالا بردن طول عمر مفید اتومبیل می باشد.
اتومبیل باید به آرامی و به طور پیوسته،راه اندازی شده و رانده شود،سرعت اتومبیل و موتور باید مناسب باشند و همچنین انتخاب دنده باید منطقی باشد.

  • در دوره کارکرد اولیه، دور موتور نباید بیش از ۴٠٠٠ دور در دقیقه باشد.
  •  تا جای ممکن از ترمز های ناگهانی پرهیز نمایید.
  • از بکسل کردن خودرو های دیگر در ١۵٠٠ کیلومتر اول خودداری نمایید.
  • برای موتور های بنزینی سعی نمایید از ١۵٠٠ کیلومتر اول به بعد،کم کم سرعت اتومبیل را افزایش داده و شتاب را افزایش دهید تا به دور موتور مناسب برسد.
  • بطور کلی،اتومبیل از کیلومتر ٣٠٠٠ به بعد به بهترین کارایی خود می رسد.
دیدگاه‌های کاربران

نحوه صحیح آب بندی خودرو صفر کیلومتر

دیدگاه خود را به زبان فارسی بنویسید.
از درج شماره تماس در دیدگاه پرهیز کنید.
از درج لینک سایر سایت‌ها پرهیز کنید.
به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید.
فرستادن دیدگاه تازه