۰۲۱۷۷۴۷۹۹۴۳

چند هشدار جدی درمورد ایربگ خودرو

چند هشدار جدی درمورد ایربگ خودرو

چند هشدار جدی درمورد ایربگ خودرو

چند هشدار جدی درمورد ایربگ خودرو

کسیه هوای راننده و سرنشین دربسیاری از خودرو های وارداتی و خودروهای داخلی تولید و دراختیار مصرف کننده قرار می گیرند
بنابراین موارد احتیاطی درخصوص ایربگ ها راباید جدی گرفت:
۱_ازدستکاری کردن غربیلک فرمان یا کیسه های آن جداًخودداری کنید.
باز کردن غربیلک فرمان به جز برای پرسنل مجاز شبکه خدمات پس از فروش ممنوع می باشد.
۲_هیچ وقت کیسه هوای فرمان را نپوشانید.
۳_از قرار دادن هر وسیله ای بین داشبورد وسرنشین پرهیز کنید(حیوان،چتر،عصا،بسته و …)
۴_نصب صندلی کودک درحالت پشت به جاده تا زمانی که تجهیزات مکمل کمربند ایمنی سرنشین جلو غیرفعال نشده باشد ممنوع و برای اطمینان از ایمنی پس از برداشتن صندلی کیسه هوای سرنشین را دوباره فعال کنید ازاین رو فقط درصورتی که سیستم قابلیت خاموش کردن کیسه هوای سرنشین را دارد مجاز به استفاده از صندلی کودک در صندلی جلو خواهید شد.
۵_درصورت روشن ماندن مداوم چراغ هشداردهنده بر روی داشبورد پس از روشن شدن موتور خودرو حتما به نمایندگی مجاز مراجعه نمایید.
درحالی که روشن ماندن چند ثانیه ای چراغ هشداردهنده نشان بر سالم بودن سیستم دارد.
۶_هیچ نوع وسیله ای را بین خود و کیسه هوا قرارندهید زیرا دراثر فعال شدن کیسه هوا ممکن است به صورت شما آسیب جدی برساند.
۷_از چسباندن اشیا (سنجاق،آرم،ساعت،پایه تلفن همراه و …)بر روی غربیلک فرمان اجتناب کنید.
۸_فعال شدن کیسه هوا درصورت وجود هرنوع ابزاری برروی داشبورد به سرنشین مجاور آسیب جدی و یا درعملکرد سیستم کیسه هوای راننده خللی وارد می کند.
۹_از دراز کشیدن،تکیه دادن به در و قراردادن پاها برروی داشبورد حین رانندگی اجتناب کنید .
همیشه راننده و مسافر باید نسبت موقعیت خود عمودی قرار بگیرند.
۱۰_درخودرو هایی که دارای کیسه هوای جانبی می باشند باید از روکشی استفاده شود که جای ایربگ در آن تعبیه شده باشد .
۱۱_احتمال فعال شدن کیسه های هوا و تجهیزات مربوطه درصورت وارد آمدن ضربه های شدید به قسمت زیر خودرو (به علت وجود چاله ،سنگ و…)وجود دارد ازاین رو هنگام واژگونی یا وارد شدن ضربه از پشت عمل نمی کنند.
۱۲_دستکاری یا تغییر سیستم کیسه هوای راننده و سرنشین (کیسه های هوا،سیم کشی،واحد کنترل الکترونیکی …)ممنوع می باشد مگر توسط پرسنل آموزش دیده .
۱۳_جهت کنترل و تضمین سیستم های ایمنی بعدازتصادف،سرقت یا اقدام به سرقت به نمایندگی های مجاز مراجعه نمایید.
۱۴_اگر قصد فروش خودرو را دارید خریدار را از وضعیت ایربگ آگاه کنید و دفترچه راهنما را دراختیارش بگذارید.
۱۵_برای ازبین بردن چاشنی های فعال کننده سیستم هنگام از رده خارج کردن خودرو به یکی از نمایندگی های مجاز مراجعه نمایید.
۱۶_حداقل فاصله ی راننده با کیسه های هوا باید ۲۵سانتی متر باشد زیرا دربرخی موارد زخمی شدن و حتی مرگ راننده به دلیل فاصله ی بسیار کم بوده است.
رانندگان کوتاه قد ناچارند بیش از اندازه خود به فرمان خودرو نزدیک کنند برای حل مشکل از اهرم های تنظیم ارتفاع جلو و عقب بردن صندلی باید استفاده کرد.
*نسل جدید کیسه های هوا به صورت هوشمند هستند .سرعت بازشدن این کیسه ها برحسب شدت تصادف ،قد و وزن راننده و فاصله سرراننده تافرمان خودرو تغییر می کند*
۱۷_باید درنظر داشت که کیسه های هوا درزمانی کمتر از ۰۵/۰ثانیه یعنی سریع تر از یک چشم برهم زدن با سرعتی بیش از ۴۰۰کیلومتر بر ساعت به شکل بالشتک در می آید(آن را بایک بالش نرم اشتباه نگیرید)و این ضربه می تواند بسیار خطرناک باشد.
۱۸_حتما هنگام رانندگی کمربند ایمنی خودرا ببندیدزیرا دربرخی خودرو ها فعال بودن سیستم ایربگ به بسته بودن کمربند ایمنی منوط شده است.

دیدگاه‌های کاربران

چند هشدار جدی درمورد ایربگ خودرو

دیدگاه خود را به زبان فارسی بنویسید.
از درج شماره تماس در دیدگاه پرهیز کنید.
از درج لینک سایر سایت‌ها پرهیز کنید.
به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید.
فرستادن دیدگاه تازه